Dunakavics

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051

Megjelent számok

2017. V. évfolyam IV. szám

Szabó Árpád
Értékalapú management és leadership az agykutatás szemszögéből

Szilágyi Ferenc
Bihar megyei magyar középiskolai helyzetkép

Cserné Adermann Gizella
Képzők képzése: egy egyetem és egy állami nagyvállalat együttműködése a felnőttképzés területén

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2017. V. évfolyam III. szám

Sziládi Gergely−Burkus Ervin−Pogonyi Tibor
FANUC ArcMate 120iC/10L hegesztőrobot üzembe helyezése

Mocanasu Emese Boglárka
Az operátorok moduláris oktatási rendszerének bevezetése, szolgáltatási minőség fejlesztése a Zero Defect-filozófia mentén az Infineon Technologies Cegléd Kft.-nél

Katona József−Kővári Attila
A figyelem agy-számítógép segítségével történő vizsgálata

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2017. V. évfolyam II. szám

Agócs Mihály−Kocsó Endre−Pór Gábor
Automatizált ultrahangos berendezés − anyagokban lévő folytonossági hiányok felderítésére

Bereczki Péter−Galgóczi Vivien
Eltérő technológiai állapotú többesfázisú acélok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Durda Ádám Attila−Hári László
A gömbgrafitos öntöttvas minőségének javítása a technológiai előírások betartásával

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2017. V. évfolyam I. szám

Somogyváriné Németh Mária
Az iskola a lehetőségek tárháza − avagy az egész napos iskola mint oktatási forma a Sárszentmiklósi Általános Iskolában egy szülői elégedettségmérés tükrében

Szabóné Baricza Csilla
Kisiskolások figyelmének fejlesztése szabadidős tevékenységek által

Tóhátiné Sólyom Gyöngyvér
A mentor szerepe a tehetséggondozásban egy általános iskola példáján keresztül

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam XII. szám

Anger Ildikó−Tóth Tamás− Szántó Krisztina−Tóth László
Dunaújváros levegőminősége

Gábor Budai
Factors affecting the vocational trainings in secondary schools of Dunaújváros

Kovács-Bokor Éva−Domokos Endre−Kovács Zsófia
Folyóvízi üledékek összehasonlítása nehézfém-tartalom alapján

Bálint Nagy
On the discriminant curves of simple ODE models

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam XI. szám

Kovács Tamás−Horváthné Fábián Mirtyll−Fejes Csilla− Vincze László Ákos
A logisztikai folyamatok fejlesztésének lehetősége a gyakorlatban

Zakota Zoltán
Interaktív tanulási környezet és a felhasználók által létrehozott tartalom kihívásai a felsőoktatásban (2.rész)

Izsák Hajnalka
Fejlesztő, korrektív pedagógiai és pszichológia programok vizsgálata a börtönökben (2.rész)

Ardelean Tímea
Információs társadalom és digitális kultúra (2.rész)

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam X. szám

Gyula Gubán−László Kadocsa
Virtual training opportunities in higher education in the area of engineer and vocational teacher training

Zakota Zoltán
Interaktív tanulási környezet és a felhasználók által létrehozott tartalom kihívásai a felsőoktatásban

Izsák Hajnalka
Fejlesztő, korrektív pedagógiai és pszichológia programok vizsgálata a börtönökben

Ardelean Tímea
Információs társadalom és digitális kultúra

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam VIII. szám

András−Rajcsányi-Molnár− Bacsa-Bán−Balázs−Cserné− Dósáné−Juhász−Melkovics− Németh
A tehetséggondozás helye, szerepe a Dunaújvárosi Egyetemen

Kovács Tamás−Vincze László Ákos
Logisztikai folyamatok fejlesztésének lehetősége egy vizsgált vállalkozás esetében

Fogarasi J.−Kemény G.−Keményné Horváth Zs.−Kiss A.−Molnár A.− Zubor-Nemes A.
A klímaváltozás hatása a magyarországi gabonahozamokra

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam VII. szám

András− Rajcsányi -Molnár− Bacsa-Bán−Balázs−Cserné− Dósáné−Juhász−Melkovics− Németh
Fogalmi keretek a tehetséggondozás és a motiváció összefüggéseinek tanulmányozásához

András− Rajcsányi -Molnár− Bacsa-Bán−Balázs−Németh− Szabó−Szalay
Burnout-prevenció

Tokaji Ildikó
"Mindenki másképp csinálja"

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam VI. szám

Németh Marietta−Palkovits Nóra−Takács Rita
Kortárs segítők az egyetemeken

András− Rajcsányi -Molnár− Bacsa-Bán−Balázs−Németh− Szabó−Szalay
Módszertani megújulás a felsőoktatásban

Sziládi Gergely
Gesztusvezérlésen alapuló ember- számítógép interfészek

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam V. szám

Ujbányi Tibor−Kővári Attila
A szemmozgáskövetés háttere és módszerei

András− Rajcsányi -Molnár− Bacsa-Bán−Cserné−Juhász− Németh
Oktatói elvárások, oktatói vélemények a hallgatókról

András− Rajcsányi -Molnár− Bacsa-Bán−Cserné−Juhász− Németh
A hallgatói önszabályozott tanulás vizsgálata

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam IX. szám

Debrenti Edith−Sitkuné Görömbei Cecília
Tanítóképzős hallgatók geometriai ismereteinek összehasonlító vizsgá- lata

Veres Edit
A nagyvállalatok és a KKV-k (SME-s) vezetőinek attitűdbeli hasonlósá- ga és különbözősége a társadalom iránti felelősségvállalásban

Andrea Bánffi-Benedek−Hajnalka Izsák
Überlegungen zum Einsatz von Phraseologismen im DaF-Unterricht bei heterogenen Lerngruppen in der Erwachsenenbildung

Zakota Zoltán−Németh István
Infokommunikációs technológiák, fenntartható fejlődés, tanuló régiók

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam IV. szám

Pergel Dóra
Intenzív képlékeny alakítást szenvedett Al 1050 minták újrakristályosítása

Mesterházyné Vas Ildikó
A moduláris szakképzés vizsgálata egy adott szakma alapján

Mukanovics Judit
A tanulói teljesítmények értékelésére való felkészítés a pedagógusképzésben

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam III. szám

Baráth Artur
Biometrikus azonosítási eljárások bemutatása, elemzése és az RFID-rendszerek vizsgálata II. rész

Varga Anita
A felsőoktatás minőségének és a munkaerőpiac elvárásainak egymásra hatása a műszaki menedzser- képzésben a Dunaújvárosi Főiskolán

Tóbel Imre−Kővári Attila
LabVIEW Real Time valósidejű mérő- és irányítórendszer II. PID-szabályozás megvalósítása Real-Time Target PC alapon létrehozása

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam II. szám

Baráth Artur
Biometrikus azonosítási eljárások bemutatása, elemzése és az RFID-rendszerek vizsgálata I. rész

Auer Richárd−Tóth Roland −Burkus Ervin
Mobilrobot elektronikai és szoftveres fejlesztése

Tóbel Imre−Kővári Attila
LabVIEW Real Time valósidejű mérő- és irányítórendszer I. Real Time Target PC-alapú tesztkörnyezet létrehozása

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2016. IV. évfolyam I. szám

Bereczki Péter
TWIP-acélok képlékeny alakváltozási mechanizmusának és mikroszerkezeti változásainak vizsgálata

Csiszér Annamária
A kommunikáció participációs felfogása az identitás tükrében

Hadarics Kálmán
Programozott fenyegetések vizsgálata a kezdetektől napjainkig

Magyar András
Sztálinváros köz- és felnőttoktatása az ’50-es években

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam XII. szám

Stéger Csilla
A tanulási környezetek átalakulása – Hazai és nemzetközi irodalmi áttekintés (2.rész)

Peter Kungl−József Katona
Trajectory calculation using modified Euler method, presented in a platform game

Horváthné Fábián Myrtill
A népességfogyás és elöregedés hatásai regionális és települési szinten

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam XI. szám

Stéger Csilla
A tanulási környezetek átalakulása – Hazai és nemzetközi irodalmi áttekintés

Kis-Tóth Lajos
Elektronikus tanulási környezetek a felsőoktatásban

Cserné Adermann Gizella− Honfi Vid Sebestyén
Szakmentorok a Dunaújvárosi Főiskolán a HASIT program keretében

Lászlóné Kenyeres Krisztina
Kooperatív duális képzések

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam X. szám

Cserné Adermann Gizella
Tanuláselméletek a Virtuális Egyetemhez

Juhász Levente Zsolt
Egy új tömeges felsőoktatási távoktatási forma első öt éve: a MOOC bemutatása

Váczi Mariann
A Web 2.0 -fordulat oktatásfilozófiai és módszertani vonatkozásai

Ludik Péter
Az online közös munkát támogató eszközök bemutatása

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam VIII. szám

Oroszi Eszter Diána
Kártékony programok terjedése social engineer szemmel

Szakonyi Lajos
Hőtechnikai modellezés és identifikáció a lakótérben

Rostás istván−Kővári Attila
Vakok közlekedését támogató rendszerek áttekintése

Hadarics Kálmán
Nyílt forráskódú szoftverek sebezhetőségeinek vizsgálata

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam VII. szám

Kirchner István
Az iteráció konvergenciájának gyorsítása lineáris egyenletrendszerek megoldásakor

Fancsikné Hamar Éva-Tóth Gyula
Függőleges gravitációs gradiens számításával kapcsolatos integrál csonkítási együtthatóinak meghatározása

Vörös Tünde
Az intézményi struktúra és a gazdasági fejlettség kapcsolatának vizsgálata matematikaistatisztikai eszközökkel

Bartalos Norbert− Ujbányi Tibor−Kővári Attila−Nagy Bálint
A Chua-rendszer vizsgálata az Octave alkalmazásával

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam VI. szám

Keszi-Szeremlei Andrea−Nádasdi Ferenc
Az értékelemzés oktatásának támogatása online tananyaggal

Csiszér Annamária
Európai Uniós támogatások magyar kontextusban

Ujbányi Tibor
A Windows 10 és ami mögötte van

Bacsa-Bán Anetta−Balázs László−Cserné Adermann Gizella−Juhász Levente Zsolt−Szabó Csilla Marianna
A pedagógusképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos igények felmérése online kikérdezéssel

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam V. szám

Horváth Zsolt Csaba – Ágoston György
A közlekedésbiztonság és -védelem javítási lehetőségei egyes alágazatok közötti technológiai transzferrel

Lajos Kisgyörgy−Ádám Ungvárai
Design Patterns In Transport Design: The New Way Of Powerful Designing

Dávid Baranyai−Tamás Andrejszki Tamás−Ádám Török
Informatic tools of transport performance forecasting

Hamza Zsolt−Török Árpád
A közúti infrastruktúra biztonsági vizsgálatára alkalmas rendszer bemutatása

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam IX. szám

Kovács Tamás
A logisztika gyakorlati vizsgálata a TF Kft-nél

Váraljai Mariann
Az új generációk tanulási jellemzői

Budai Gábor
Információs társadalom iskolái: hagyományos és elektronikus tanulás

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam IV. szám

Baráth Artur
A különböző közegészségügyi információs és informatikai rendszerek biztonságos, állandó online kapcsolatához alkalmazható eljárások elemzé

Nagy Bálint
Egy neurospora-modell bifurkációs görbéje

Ács Szabina
Az érzelmi intelligencia szerepének vizsgálata a kommunikációban, különös tekintettel a tárgyalásos helyzetekre

Kőkuti Tamás
Hallgatói jövőorientáció mint versenyképes attitűd

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam III. szám

Roland Cseh−József Katona
Design a Bill Monitor application based on Android Operation System

Baráth Artur
A közegészségügyi informatikai rendszerek biztonságát veszélyeztető humán forrású veszélyek

Kovács Lajos
Élhető világ

Magyar András
Pentele – Párt − Politika

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam II. szám

Cserné dr. Adermann Gizella
Pedagógusok értékelési kompetenciái

Hetyei Csaba
Lapradiátorok hatásfokának vizsgálata és modellezése

Roland Cseh − József Katona
Requirement analysis and specification of a Bill Monitor application based on Android Operating System

Dr. Horváthné Lázár Gabriella − MarkóthnéHerdics Krisztina
A portfólió készítése

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2015. III. évfolyam I. szám

Debrenti Attila Sándor
Matematikatanítás kooperatív módszerekkel

Kulcsár Edina
A pénzügyi kockázat menedzselése kis- és középvállalkozásoknál

Debrenti Edith
Szemléltetés a matematikatanítás során

Nagy Edit
A vállalatok társadalmi felelőssége (corporate social res-ponsibility), történeti áttekintés

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam XII. szám

Varga Anita
Tehetséggondozás kooperatív modelljének térszemléletű bemutatása a Dunaújvárosi Főiskolán

Váraljai Mariann
Inklúziós törekvések a változó tanulási környezetben

Sziklai Anett Gabriella
From poems to Choral Fantasy

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam XI. szám

Szabó István
Future-Proofing in Electric Grid Design

Viktorija Marcinkevičienė
Formation of Students' Values in the Lectures of Philosophy

Kővári Attila
Mérésadatgyűjtő-rendszer fejlesztése KERN PLS 510-3A precíziós mérleghez

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam X. szám

Schmidt Dávid
Testekkel végzett geometriai Boole-műveletek programozása és optimalizálása 2. rész

Klucsik Gábor
A Dunaújvárosi Főiskolán alkalmazott online oktatás vizsgálata

Levente Rádai−Vid Sebestyén Honfi−Zoltán Király−Anita Mihalovics Kollár
Teaching of ERP systems at the College of Dunaújváros

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam VIII. szám

Katona József–Ujbányi Tibor–Kővári Attila
A figyelem EEG-alapú vizgálatának alkalmazási lehetőségei a tanulási folyamat várható eredményességének jelzésére

Ujbányi Tibor-Katona József–Kővári Attila
Felhasználói csoportok és adatkapcsolatok vizsgálata az IT-biztonság szempontjából

Gyenge Alexandra
Híres hírhedt, a hírből hír lett, avagy meddig hír a hír a DF-en

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam VII. szám

Tokaji Ildikó
Az internethasználat egyes kérdései a német gazdasági szaknyelv oktatásában

Nagy Bálint
Trajektóriák ábrázolása

Ladányi Gábor–Pázmán Judit–Verő Balázs
Könyöksajtoló (ECAE) eljárás hatása különböző felületen középpontos kockarácsú (FCC) fémek tulajdonságaira

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam VI. szám

Budai Gábor
Tanulói és tanulási utak a rendszerváltástól napjainkig

Katona József–Ujbányi Tibor–Kővári Attila
Agy-számítógépek interfészek rendszerbe történő illesztése

Ujbányi Tibor–Katona József–Kővári Attila
IT biztonság egy gráf alapú modellje

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam V. szám

Nagy Enikő Ágota
Útkeresés vagy halogatás – főiskolai hallgatók munkához való viszonya

Tóth Gyula–Fáncsikné Hamar Éva
A kibővített Stokes-féle függvény csonkítási együtthatóinak hatékony számítása

Gubán Gyula–Kadocsa László–Kiss Natália
Tanári felkészítés – Szakmai tanárok módszertani kultúrájának vizsgálata

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam IX. szám

Kiss Natália–Németh István Péter
Interkulturális vagy/és integrált oktatás – Mennyire számít interkulturális helyzetnek a roma gyerekek oktatása?

Szakács István
Egy „csinált város” önképe: Dunaújvárosból nem lesz Ózd!

Schmidt Dávid
Testekkel végzett geometriai Boole-műveletek programozása és optimalizálása 1. rész

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam IV. szám

Balogh Adrienn
A korrupció kommunikációja

Kovács Imre
Kémia kettő dimenzióban

Nádai Gábor–Kaczur Sándor
IKON – Internetes konferenciaszervező alkalmazás

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam III. szám

Tokaji Ildikó
A vizuális hatások szerepe a társadalom életében

Szeleczky Zsolt
Amfoter karakterű vegyület alkalmazása reszolválóágensként

Angerer I.–Halupka K.–Koczó V.–Szántó K.– Tóth L.
„A folyami vizek menti települések fejlesztéséért”

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam II. szám

Kovács Tamás
A logisztika, mint értékteremtő folyamat

Szlivka Ferenc
Lakások légtérfogatának számítására kiterjesztett hurkolt hálózatszámítási eljárás

Szabó István
Térségfejlesztési programok tervezésének gyakorlati megközelítése

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2014. II. évfolyam I. szám

András Hanga
A hírnév ereje

Ujbányi Tibor — Katona József — Kővári Attila
A felhasználói fiók migrációjának egy alternatív lehetősége Windows Vista/7/8 operációs rendszerekben

Szlivka Ferenc—Kajtár Péter—Molnár Ildikó
Axiális ventilátor és iker szélkerék járókerekei körüli áramlás CFX szimulációja

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2013. I. évfolyam V. szám

István András – Mónika Rajcsányi-Molnár – Gábor Füredi
Firms with Corporate Responsibility: The Practical Levels of Interpretation in the Intersection of CSR and Cafeteria

Martin Németh
Sketching rational functions

B. Fekete — A. Szekeres
Finite element modeling of the second-sound phenommenon

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2013. I. évfolyam IV. szám

Vass Csaba
A közléstípusok igazságkapacitásai

Dukán Péter — Kővári Attila
Felhő alapú számítástechnika

Szlivka Ferenc
Bűvös doktaéder, mint gépészeti szerkezet

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2013. I. évfolyam III. szám

Rácz Attila
A mongol társadalom és állam alapjai a XIII. században

Szabó Katalin — Nagy Bálint
Dinamikai rendszerek és paraméteres görbék

Horváthné Lázár Gabriella — Debreceni Ágnes
Környezeti nevelés a dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskolában

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2013. I. évfolyam II. szám

Veres Lajos
Közép–Duna menti területi beruházási program

Katona József — Kővári Attila — Ujbányi Tibor
Agyhullám alapú irányítás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

Ladányi Gábor
Ultrafinom és nenoszemcsés anyagok előállításának módszerei intenzív képlékenyalakító eljárásokkal

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

2013. I. évfolyam I. szám

Fekete Balázs
A kisciklusú termomechanikai fáradás folyamatának értékelése

Gajzágó Éva
Az innovációs—közvetítő szervezetek tevékenységéről, hatékonyságáról és regionális szerepéről

Kirchner István
Lineáris egyenletrendszer megoldó iteratív eljárások konvergenciájának gyorsítása

A teljes kiadvány letöltéséhez kattintson ide!

A Dunaújvárosi Egytem
on-line folyóírata

Impresszum
Kiadásért felelős személy:
Dr. András István, rektor

Szerkesztésért felelős személy:
Németh István

Kiadó:
DUF Press,
a Dunaújvárosi Egyetem kiadója

Kiadó székhelye:
2400 Dunaújváros,
Táncsics M. u. 1/a

ISSN 2064-5007

A folyóiratban megjelenő cikkek lektorálását a szerkesztőbizottságtól független, két anonim lektor végzi.

© 2012-2016  
Dunaújvárosi Egyetem