Dunakavics

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051

Dunakavics könyvek

Dunakavics könyvek 2.
Cserny László–Hadaricsné Dudás Nóra–Nagy Bálint (Szerk.): Az informatika korszerű technikái

BUZÁNÉ KIS PIROSKA–TERÉNYI ANNA–KOVÁCS DÁVID
Kérdőíves felmérések megbízhatóságának növelése

CZIRKOS ZOLTÁN
Egyszerűen megvalósítható plágiumkeresés nagy létszámú kurzusok beadandó feladataihoz

CSUTA GÁBOR–BERECZ ANTÓNIA
Velünk élő történelem – A teáskannától a Toy Story-ig

FRIEDEL ATTILA–KACZUR SÁNDOR
Naprendszer-szimuláció a Virtuális valóság modellezése tárgyban

ADAM GRANICZ–ANTON TAYANOVSKIY–LOIC DENUZIÈRE
Experience Report: Developing a Cloud- Based Integrated Development Environment for F# Web and Mobile Applications

HADARICS KÁLMÁN–LEITOLD FERENC
Evaluate security risk for cyber attacks on information systems

HONFI VID SEBESTYÉN–HORVÁTHNÉ KOVÁCS BERNADETT–NAGY MÓNIKA ZITA
Környezetimodell-építés és adaptálásának aspektusai

HORVÁTH BOTOND–HADARICS KÁLMÁN–KOVÁCS DÁVID–LEITOLD FERENC
Védelmi intelligenciával rendelkező ISR kialakítása

HOSSZÚ GÁBOR
Topológiai eltérések minimalizálására visszavezetett graféma leszármazási vizsgálatok

KATONA JÓZSEF–UJBÁNYI TIBOR–KŐVÁRI ATTILA
Agyszámítógép-interfészek kialakításának, tervezésének szempontjai

KIRÁLY ZOLTÁN
A körző a több száz éves számolóeszköz

KOVÁCS CSABA ISTVÁN–SZABÓ JÓZSEF
Active Directory alapú egységes informatikai azonosítási rendszer bevezetése a Dunaújvárosi Főiskolán

NAGY BÁLINT
Hopf-bifurcationin higher dimensions

NÉMETH GÁBOR–RÉTVÁRI GÁBOR
Igényfüggetlen statikus elosztott útvonalválasztás – geometriai nézőpont

ÖLLÖS GERGELY–VIDA ROLLAND
Lokális extrapolálás vezeték nélküli szenzorhálózatokban

RÁDAI LEVENTE–HONFIVID SEBESTYÉN–KIRÁLY ZOLTÁN–MIHALOVICSNÉ KOLLÁR ANITA
ERP-rendszerek oktatása a Dunaújvárosi Főiskolán

TÓTH CSABA–ÁGOSTON GYÖRGY
Development opportunities of carpooling in Hungary

TÓTH LORÁND LEHEL–RAYMOND PARDEDE–HOSSZÚ GÁBOR
Grafémaanalízis kanonikus össze tevők alapján

UJBÁNYI TIBOR–KATONA JÓZSEF–KŐVÁRI ATTILA
A non-invazív mobil EEG-regisztráló és jelfeldolgozó eszközök összehasonlítása

A kiadvány tartalomjegyzékének letöltéséhez kattintson ide!

Dunakavics könyvek 1.
Nagy Bálint (Szerk.): Felfedező matematika

DUKÁN PETER–GULYÁS GÁBOR
Hegy-kocsi probléma megoldása ellenőrzött tanítású neurális hálóval

ERDÉLYI KRISZTINA
Kulturális különbségek az algoritmikus és problémamegoldó gondolkodásban?

FÁNCSIKNÉ HAMAR ÉVA–TÓTH GYULA
Speciális gyorsan oszcilláló függvények hatékony numerikus integrálása

JOÓS ANTAL
GeoGebra és Python

NAGY BÁLINT
Differenciálegyenletek egyensúlyi pontjairól

NYESTE JÁNOS
Szélsőérték feladatok szemléltetése a GeoGebrával

SZABÓ KATALIN–NAGY BÁLINT
A GeoGebra és paraméteres görbék alkalmazásai

A kiadvány tartalomjegyzékének letöltéséhez kattintson ide!

A Dunaújvárosi Egytem
on-line folyóírata

Impresszum
Kiadásért felelős személy:
Dr. András István, rektor

Szerkesztésért felelős személy:
Németh István

Kiadó:
DUF Press,
a Dunaújvárosi Egyetem kiadója

Kiadó székhelye:
2400 Dunaújváros,
Táncsics M. u. 1/a

ISSN 2064-5007

A folyóiratban megjelenő cikkek lektorálását a szerkesztőbizottságtól független, két anonim lektor végzi.

© 2012-2016  
Dunaújvárosi Egyetem